صفحه اصلی » بایگانی برچسب : تکنیک یخ شکنی در سخنرانی

بایگانی برچسب : تکنیک یخ شکنی در سخنرانی

مرداد, ۱۳۹۷

  • ۹ مرداد

    تکنیک یخ شکنی در سخنرانی

    تکنیک یخ شکنی در سخنرانی این حالت حتی می تواند برای سخنرانان خیلی ماهر هم بوجود آید اما از بین بردن این جو به توانایی،مهارت و خلاقیت سخنران بستگی دارد که با چه روشی بهتر می تواند این جو سنگین را جهت تسلط بر ادامه جلسه و مفید و موثر واقع شدن سخنرانی اش از بین ببرد.هر نفر ممکن است روش خاص خود را بکار ببرد و الزاما یک روشی که برای یک سخنران موفقیت آمیز بوده است نمیتواند برای فرد دیگر هم اینگونه باشد.پس روش مطلقی برای اینکار وجود ندارد اما همانطور که گفتیم این به خلاقیت تجربه و توانایی سخنران در بکارگیری یک روش خاص بستگی دارد.حال در ذیل به ذکر چند تا از دلایلی که باعث بوجود آمدن این جو در ابتدای سخنرانی می شوند اشاره می کنیم.   این جو سنگین می تواند دلایل مختلفی داشته باشد از جمله: شرکت کنندگان همدیگر را نمی شناسند شرکت …